تور مشهد 3 شب و 4 روز

تاریخ رفت

96/12/27

تاریخ بازگشت

97/01/13

مدت زمان

3 شب

قیمت

465.000 تومان

توضیحات تور :


نام هتل درجه هتل قیمت 1 تخته
(هر نفر)
قیمت 2 تخته
(هر نفر)
قیمت 3 تخته
(هر نفر)
هتل آپارتمان سام
F.B
0,000 تومان 465,000 تومان 465,000 تومان
زیتون
F.B
0,000 تومان 500,000 تومان 500,000 تومان
هتل آپارتمان سام
F.B
0,000 تومان 545,000 تومان 545,000 تومان
هتل آپارتمان سام
F.B
0,000 تومان 550,000 تومان 550,000 تومان
زیتون
F.B
0,000 تومان 555,000 تومان 555,000 تومان
مدائن
F.B
0,000 تومان 565,000 تومان 565,000 تومان
هتل آپارتمان سام
F.B
0,000 تومان 585,000 تومان 585,000 تومان
مدائن
F.B
0,000 تومان 600,000 تومان 600,000 تومان
زیتون
F.B
0,000 تومان 610,000 تومان 610,000 تومان
هلیا
F.B
0,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان
زیتون
F.B
0,000 تومان 665,000 تومان 665,000 تومان
عماد
F.B
0,000 تومان 665,000 تومان 665,000 تومان
مدائن
F.B
0,000 تومان 680,000 تومان 680,000 تومان
مدائن
F.B
0,000 تومان 700,000 تومان 700,000 تومان
هلیا
F.B
0,000 تومان 710,000 تومان 710,000 تومان
هلیا
F.B
0,000 تومان 715,000 تومان 715,000 تومان
الماس
B.B
0,000 تومان 725,000 تومان 725,000 تومان
هلیا
F.B
0,000 تومان 765,000 تومان 765,000 تومان
عماد
F.B
0,000 تومان 765,000 تومان 765,000 تومان
الماس
B.B
0,000 تومان 780,000 تومان 780,000 تومان
کیانا
F.B
0,000 تومان 790,000 تومان 790,000 تومان
الغدیر
F.B
0,000 تومان 795,000 تومان 795,000 تومان
هتل اترک مشهد
B.B
0,000 تومان 810,000 تومان 810,000 تومان
هتل بین المللی قصر
B.B
0,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان
کیانا
F.B
0,000 تومان 825,000 تومان 825,000 تومان
عماد
F.B
0,000 تومان 830,000 تومان 830,000 تومان
الغدیر
F.B
0,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
هتل اترک مشهد
B.B
0,000 تومان 845,000 تومان 845,000 تومان
هتل اترک مشهد
B.B
0,000 تومان 855,000 تومان 855,000 تومان
الماس
B.B
0,000 تومان 870,000 تومان 870,000 تومان
پارس
B.B
0,000 تومان 870,000 تومان 0,000 تومان
الماس
B.B
0,000 تومان 890,000 تومان 890,000 تومان
الغدیر
F.B
0,000 تومان 895,000 تومان 895,000 تومان
هتل اترک مشهد
B.B
0,000 تومان 905,000 تومان 905,000 تومان
پارس
B.B
0,000 تومان 905,000 تومان 905,000 تومان
هتل بین المللی قصر
B.B
0,000 تومان 930,000 تومان 930,000 تومان
پارس
B.B
0,000 تومان 945,000 تومان 945,000 تومان
پارس
B.B
0,000 تومان 950,000 تومان 950,000 تومان
کیانا
F.B
0,000 تومان 950,000 تومان 950,000 تومان
هتل بین المللی قصر
B.B
0,000 تومان 955,000 تومان 955,000 تومان
هتل بین المللی قصر
B.B
0,000 تومان 970,000 تومان 970,000 تومان
هتل قصر طلایی مشهد
B.B
0,000 تومان 1,010,000 تومان 1,010,000 تومان
درویشی
B.B
0,000 تومان 1,020,000 تومان 1,020,000 تومان
کیانا
F.B
0,000 تومان 1,030,000 تومان 1,030,000 تومان
هتل قصر طلایی مشهد
B.B
0,000 تومان 1,075,000 تومان 1,075,000 تومان
هتل قصر طلایی مشهد
B.B
0,000 تومان 1,115,000 تومان 1,115,000 تومان
درویشی
B.B
0,000 تومان 1,120,000 تومان 1,120,000 تومان
تل قصر طلایی مشهد
B.B
0,000 تومان 1,185,000 تومان 1,185,000 تومان
 
شماره تماس آژانس: 02126232819
شماره تماس پشتیبانی و رزرو در خارج از وقت اداری : 09907332831

تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر دوسال ۱۱۰ هزار تومان می باشد .

 

پکیج

نام هتل ستاره خدمات هتل قیمت یک تخته قیمت دو تخته قیمت سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات

اطلاعات پرواز

شروع پرواز

بازگشت