شرکت : کیش ایر
1هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/08/23

مبدا : ایران - تهران - فرودگاه امام خمینی

مقصد : کیش

کلاس پروازی : اکونومی

شرکت : ماهان
150هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/04/08

مبدا : ایران - تهران - فرودگاه امام خمینی

مقصد : ایران - ارومیه - فرودگاه ارومیه

کلاس پروازی : اکونومی

شرکت : ماهان
300هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/04/05

مبدا : ایران - تهران - فرودگاه امام خمینی

مقصد : ترکیه - استانبول - فرودگاه استانبول

کلاس پروازی : اکونومی

شرکت : ماهان
300هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/04/10

مبدا : ترکیه - استانبول - فرودگاه استانبول

مقصد : ایران - تهران - فرودگاه امام خمینی

کلاس پروازی : اکونومی

شرکت : ماهان
300هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/04/04

مبدا : ایران - یزد

مقصد : ایران -تهران

کلاس پروازی : بیزنس

شرکت : افق بال فرشتگان
1000000هزار تومان

تاریخ پرواز : 1396/04/10

مبدا : تهران

مقصد : کوش آداسی

کلاس پروازی : اکونومی