×

اخذ ویزای تک ورودی | اخذ ویزای شینگن سینگل | اخذ ویزای شینگن | اخذ | ویزا | اخذ ویزای | ویزای شینگن | ویزای شینگن سینگل | شینگن سینگل

اخذ ویزای تک ورودی | اخذ ویزای شینگن سینگل | اخذ ویزای شینگن

اخذ ویزای تک ورودی

یک ویزای تک ورودی یا اخذ ویزای شینگن سینگل به شما اجازه میدهد که تنها یک بار به کشور کانادا یا هر یک از کشورهای منطقه شنگن سفر کنید. شما با داشتن شرایط زیر میتوانید برای اخذ ویزای شینگن سینگل اقدام نمایید:

  • اول اینکه شمابرای اخذ ویزای شینگن سینگل واجد شرایط برای معاف ازهزینه باشیدو باید بدانید که ورود شما هنگام اخذ ویزای شینگن سینگل به کشور کانادا یا هر کشور دیگر حوزه شنگن محدود است (مثلا برای یک دیدار رسمی شخصی که در محدود شنگن است باید اقدام به اخذ ویزای شینگن سینگل کنید.)

  • دوم اینکه شمابراییک رویداد خاص فقط یک بار به کشور کانادا یا محدوده شنگن بروید در این صورت برای این مورد باید به فکر اخذ ویزای شینگن سینگل باشید.

با اخذ ویزای شینگن سینگل در بیشتر مواردهنگامی که ناحیه شنگن را ترک میکنید برای ورود مجدد به ناحیه شنگن مجبور میشوید که به فکر اخذ ویزای شینگن سینگل جدید باشید.

اگر زمان اخذ ویزای شینگن سینگل به طور مستقیم به ایالات متحده (از جمله مناطق و حوزه های آن) و یا سنت پیر و میکلون سفر کنید احتیاجی به اخذ ویزای شینگن سینگل ندارید.

افزودن نظر