×

اخذ ویزا | ویزای شینگن | ویزای شینگن مولتی | ویزای شینگن مولتی ارزان | اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان  | اخذ ویزای شینگن مولتی | اخذ ویزای شینگن

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان | اخذ ویزای شینگن مولتی

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان

یک ویزای شینگن مولتی یا multiple-entry به متقاضیان اخذ ویزا اجازه میدهد تا بارها و بارها به منطقه شنگن وارد و خارج شوند به شرطی که قاعده 180/90 را نقض نکنند. در واقع با اخذ ویزای شینگن مولتی میتوان بین 6 ماه تا 5 سال وارد مناطق شنگن شد.

بسته به تعداد دفعاتی که شما وارد منطقه شنگن می شوید می توانید یکی از موارد اخذ ویزای شینگن مولتی که در زیر نام برده شده است را انتخاب کنید :

  • اخذ ویزای شینگن مولتی 1 ساله
  • اخذ ویزای شینگن مولتی 3 ساله
  • اخذ ویزای شینگن مولتی 5 ساله

 

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 1 ساله

اگر شما بیش از یک بار به منطقه شنگن سفر کرده باشید و حداقل یک ویزای شینگن دوگانه داشته باشید ( ویزای شینگن دوگانه یا double-entry visa یک ویزای 60 روزه است و دوره آن به این صورت است که فرد 10 روز در یک منطقه شنگن اقامت داشته و بعد وارد یک منطقه شنگن دیگر شده است)  وقتی برای اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 1 ساله درخواست می دهید باید ثابت کنید که شما یک سفر منظم خواهید داشت و همچنین دلیل نیاز داشتن به اخذ ویزای شینگن مولتی 1 ساله را هم باید در آینده بیان کنید.

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 1 ساله این امکان را به شما می دهد تا هر زمانی که خواستید به منطقه شنگن وارد شوید در ضمن شما نباید بیش از 90 روز در یک دوره مسافرتی خود در منطقه شنگن بمانید.

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 3 ساله

متقاضیان اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 3 ساله می توانند در طی 3 سال چندین بار به منطقه شنگن وارد و خارج شوند. در این مورد هم فرد متقاضی محدود به ماندن در منطقه شنگن است به این صورت که متقاضیان اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 3 ساله نمی توانند بیش از 90 روز در یک دوره 180 روزه در منطقه شنگن بمانند.

وقتی شما برای اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 3 ساله درخواست می دهید باید شواهدی ارائه دهید که مسافرتی مکرر به حداقل یکی از کشورهای منطقه شنگن دارید همچنین شما باید توضیح دهید و ثابت کنید که چرا شما به اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 3 ساله نیاز دارید.

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 5 ساله

اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 5 ساله به افرادی که تعداد دفعات زیادی به منطقه شگن سفر می کنند اختصاص داده می شود مخصوصا برای افرادی که برای تجارت به مناطق شنگن سفر می کنند. اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 5 ساله به متقاضیان اجازه می دهد تا در عرض 5 سال به 26 کشور منطقه شنگن سفر کنند به شرطی که قانون 180/90 را نقض نکنند.

شما باید یک اثبات بسیار قوی نشان بدهید که اغلب به کشورهای ناحیه منطقه شنگن سفر میکنید و دلیل سفرتان را بگویید علاوه بر این شما باید شواهدی ارائه دهید که نشان دهد چرا برای اخذ ویزای شینگن مولتی ارزان 5 ساله اقدام نموده اید.

افزودن نظر