×

آیا تاکنون فکر کرده اید که قانون مالیات بر درآمد برای کانادا چیست؟

اطلاعاتی درباره مالیات در کانادا

آیا تاکنون فکر کرده اید که قانون مالیات بر درآمد برای کانادا چیست؟ اگر نه ، نگران نباشید. بیشتر کانادایی ها احساس می کنند که مالیات در کانادا از طریق آژانس درآمد کانادا (CRA) تعیین و تصمیم گیری می شود. این فقط تا حدی دقیق است. CRA قانون مالیات بر درآمد در کانادا را اجرا می کند. قانون مالیات بر درآمد شامل قوانینی در رابطه با مالیات در کانادا است. این یک کتاب بسیار بزرگ ، پیچیده است که به طور مرتب به روز می شود ، ویرایش می شود و تغییر می کند ، زیرا تصمیم گیری در مورد قوانین مالیاتی کانادا توسط سیاستمداران انجام می شود و با چالش های دادگاه تغییر می یابد.

همانطور که همه ما باید بدانیم ، تأمین مالی عملکرد دولت ، از حقوق سیاستمداران فدرال و کارمندان دولت گرفته تا بودجۀ برنامه های اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور از طریق پرداخت مالیات شهروندان کانادایی تأمین میشود و بطور کلی بصورت عناوین زیر است:

1- مالیات بر درآمد

این مالیات شامل افرادی است که ساکن کانادا هستند و یا به تعبیر قانونی اقامتگاه قانونی آنها کاناداست، بنابراین حتی شامل کانادایی هایی که در خارج از کانادا زندگی می کنند و ساکن کانادا نیستند، نمی شود (مگر اینکه منبع درآمد کانادایی داشته باشند).

2- مالیات بر ملک

هر کس که مالک ملکی در کانادا باشد، گذشته از اینکه ساکن کاناداست یا خیر و اینکه تابعیت چه کشوری را دارد باید این مالیات را بپردازد و در هر استان متفاوت است.

3- مالیات بر ارزش افزوده

مالیاتی است که بر سود سرمایه شما تعلق می گیرد، به عنوان مثال وقتی منزل خود را در کانادا به رقمی بالاتر از آنچه که آن را خریده اید، بفروشید (به شرط اینکه محل اصلی اسکان شما

نبوده باشد) درصدی از سود خود را به عنوان مالیات ارزش افزوده باید به دولت پرداخت کنید که جزییات این نوع مالیات اساساً دغدغه مهاجران تازه وارد نیست.

4- مالیات بر خرید

ساکنین کانادا در هنگام خرید اجناس یا خدمات، باید درصدی هم مالیات بپردازند که این مالیات را فروشنده از آنها دریافت می کند و به دولت پرداخت می کند.

در جدول زیر به بررسی نرخ مالیات بردرآمد شهروندان کانادایی در سال های 2019 و 2020 پرداخته ایم.

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.