×

این متن در مورد بهترین کشورها برای مهاجرت است.

امید به زندگی در کشورهای ثروتمند

امید به زندگی معیار کلیدی برای ارزیابی سلامت جمعیت است. گسترده تر از معیار باریک مرگ و میر نوزادان و کودکان ، که فقط در سن کم به مرگ و میر متمرکز می شوند ، امید به زندگی مرگ و میر را در کل دوره زندگی ضبط می کند. این به ما میانگین سن مرگ در یک جمعیت را می گوید.
تخمین ها حاکی از آن است که در دنیای فقیرنشین و مدرن فقیر ، امید به زندگی در تمام مناطق جهان حدود 30 سال بوده است.
امید به زندگی از عصر روشنگری به سرعت افزایش یافته است. در اوایل قرن نوزدهم امید به زندگی در کشورهای اولیه صنعتی افزایش یافت در حالی که در سایر نقاط جهان کم باقی ماند. این امر منجر به نابرابری بسیار زیاد در نحوه توزیع سلامتی در سراسر جهان شد. سلامتی در کشورهای ثروتمند و سلامتی مداوم در کشورهایی که فقیر هستند. طی دهه های گذشته این نابرابری جهانی کاهش یافته است. هیچ کشوری در جهان نسبت به کشورهایی که بیشترین امید به زندگی در سال 1800 دارند امید به زندگی کمتری ندارد. بسیاری از کشورهایی که مدتها پیش از سلامتی بدی رنج می بردند به سرعت در حال پیشرفت هستند.
از سال 1900 میانگین امید به زندگی جهانی بیش از دو برابر شده و اکنون بالای 70 سال است. نابرابری امید به زندگی هنوز در کشورها و در داخل کشور بسیار زیاد است. در سال 2019 کشور با کمترین امید به زندگی جمهوری آفریقای مرکزی با 53 سال ، در ژاپن امید به زندگی 30 سال بیشتر است.

وقتی نوبت به انتخاب بهترین کشور برای زندگی در می آید ، پاسخی که می دهید با پاسخ های افراد دیگر متفاوت است ، به خصوص به این دلیل که همه چیز به آنچه که شما برای تعیین یک کشور بهترین استفاده می کنید بستگی دارد. چه سطح شادی ، سطح ثبات مالی کلی ، نوع آب و هوا و یا چیزی که کاملاً ربطی به هیچ یک از این پیشنهادات ندارد ، تعریف کشور شماره یک برای زندگی در آن کاملاً ذهنی است.

 در اینجا مکان های برتر برای زندگی مطابق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد ، به ترتیب صعودی:

  1. نروژ
  2. سوئیس
  3. استرالیا
  4. ایرلند
  5. آلمان
  6. ایسلند
  7. سوئد
  8. هنگ کنگ
  9. سنگاپور
  10. هلند

مهاجرت پرستار به استرالیا

مهاجرت به استرالیا و مزایای مهاجرت پرستار به استرالیا

مهاجرت پرستار به نیوزیلند

مهاجرت به نیوزیلند و مزایای مهاجرت پرستار به نیوزیلند

مهاجرت پرستار به عمان

مهاجرت به عمان و مزایای مهاجرت پرستار به عمان

بورسیه تحصیلی استرالیا

انواع بورسیه تحصیلی در استرالیا

بورسیه تحصیلی و انواع آن

تعریف و انواع بورسیه تحصیلی و روشهای رسیدن به بورسیه توضیح داده می شود

تحصیل در رشته دندانپزشکی استرالیا

چطور وارد رشته دندانپزشکی شوند و هزینه تحصیل در آن

تحصیل در رشته پزشکی استرالیا

توضیح رشته پزشکی و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های استرالیا

تحصیل در دانشگاه های استرالیا

اطلاعات مربوط به نوع تحصیل در دانشگاههای استرالیا و مقاطع موجود و شهریه حدودی مقاطع

تحصیل در مدارس استرالیا

توضیح در مورد مدارس و انواع آن در استرالیا

تحصیل در استرالیا

دلایلی که برای تحصیل به استرالیا مهاجرت می کنند