×

ارائه بورس و حمایتهای تحصیلی برای دانشجویان داخلی و بین المللی از دانشگاههای کانادا برای پیشبرد برنامه های علمی و پزوهشی در مقاطع  مدارس.  کارشناسی. کارشناسی ارشد...

بورسیه تحصیلی دانشگاههای کانادا

ارائه بورس و حمایتهای تحصیلی برای دانشجویان داخلی و بین المللی از دانشگاههای کانادا برای پیشبرد برنامه های علمی و پزوهشی در مقاطع  مدارس.  کارشناسی. کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این حمایتهای مالی به صورت رقابتی بوده و ظرفیتهای محدودی دارند و دانشجویان برای استفاده از این بورسیه ها علیرغم داشتن رزومه قوی بایستی به مهلت زمانی و ظرفیتهای هر دانشگاه توجه کنند.
دانشگاههای کشور کانادا به ارایه فضای آموزش و تحقیق. با کیفیت بالا برای رفع نیازهای دانشگاهیان و محققان بسیار تاکید دارند و در ایجاد بسترهای علمی طی دوره های آموزشی  کاملا موفق عمل کرده اند.

جهت بررسی شرایط خود برای اخذ ویزای توریستی ، تحصیلی و اقامت در اروپا و کانادا، میتوانید فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.
با ما در ارتباط باشید


09051215001  : مشاوره ویزا
E-Mail: info@angelflight.ir 

 

افزودن نظر