×

امتیازبندی سیستم چگونه است

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

قبل از اینکه وارد امتیازات CRS شده و با پارامترهایی که امتیاز یک متقاضی را در مرحله اول از 100 و در مرحله دوم از 1200 نشان داده آشنا شویم، به تغییراتی که از 6 ژوئن 2017 در مرحله اول این سیستم به وجود آمده است، می پردازیم.

 • در صورتی که خواهر یا بردار داوطلب، حداقل 18 سال داشته و شهروند کانادا یا ساکن دائمی آنجا باشند، به داوطلب 15 امتیاز اضافی تعلق می گیرد. این 15 امتیاز سقف امتیازی است که به داشتن خواهر یا برادری در کانادا تعلق می گیرد، یعنی اگر متقاضی بیش از یک خواهر یا برادر داشته باشد به هر کدام از آنها 15 امتیاز نمی دهند.
 • در ضمن، از 6 ژوئن داوطلبینی که در زبان فرانسه توانایی دارند، حتی می توانند امتیاز بیشتری دریافت نمایند. در مجموع، 15 امتیاز اضافی به داوطلبینی که دارای مهارت متوسط یا بالاتر در زبان فرانسه (بر اساس معیار سنجش سطح زبان کانادا، CLB7)، و مهارت انگلیسی CLB4 یا پایینتر هستند، تعلق می گیرد. داوطلبینی که مهارت متوسط یا بالاتری در زبان فرانسه دارند و مهارت زبان انگلیسی شان نیز CLB5 و یا بالاتر است، ممکن است حتی تا 30 امتیاز نیز دریافت نمایند.

معیار  Canadian Language Benchmarks (CLB) برای زبان انگلیسی بوده و همچنین Niveaux de compétence linguistique canadien (NCLC)  برای زبان فرانسه معیار و ملاک استفاده خواهد بود.

جدول آیتم های مورد نظر در مرحله اول و امتیازات هر کدام را نشان می دهد:

 

آیتم مورد نظر

شرح آیتم

امتیاز

 

 

 

سن

18-35

12

36

11

37

10

38

9

39

8

40

7

41

6

42

5

43

4

44

3

45

2

46

1

47 به بالا

0

 

تسلط بر زبان خارجه (زبان اول)

CLB 9 یا بالاتر

24

CLB 8

20

CLB 7

16

پائین تر از CLB 7

0

تسلط بر زبان خارجه (زبان دوم)

حداقل CLB 5 در هر چهار مهارت

4

 

مدرک تحصیلی

دکترا

25

فوق لیسانس

23

لیسانس

21

فوق دیپلم 2 ساله (کاردانی)

19

فوق دیپلم یک ساله

15

دیپلم

5

سابقه کاری مرتبط در خارج از کانادا (طی 10 سال گذشته)

بالاتر از 6 سال

15

4-5

13

2-3

11

یک سال

9

 

انطباق پذیری*

سابقه کار متقاضی در کانادا

10

سابقه کار همسر** متقاضی در کانادا

5

سابقه تحصیل متقاضی در کانادا

5

سابقه تحصیل همسر متقاضی در کانادا

5

همسر دارای مدرک زبان با حداقل CLB 4

5

پیشنهاد کاری برای متقاضی

10

پیشنهاد کاری برای همسر

5

حضور اقوام*** متقاضی و همسر

5

                                                            جدول آیتم های مورد نیاز در مرحله اول سیستم Express Entry و امتیاز هر کدام

 

* مواردی که در پارامتر انطباق پذیری به آن اشاره شد، دارای توضیحات زیر می باشد:

 • تحصیل در کانادا: در ارتباط با تحصیل متقاضی و همسر وی در کانادا، منظور حداقل 2 سال تحصیل تمام وقت در مقطع دبیرستان یا دانشگاه است.
 • سابقه کار در کانادا: سابقه کاری متقاضی و همسر وی در کانادا نیز به حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در کانادا اشاره می کند.
 • پیشنهاد کاری: پیشنهادات کاری برای متقاضی و همسر وی بایستی یکسری خصوصیات داشته باشد که عبارتست از: شغل بایستی تمام وقت (حداقل 30 ساعت در هفته) به مدت حداقل یکسال که جزء مشاغل فصلی یا موقت نباشد. در ضمن شغل پیشنهادی حتماً باید دارای کد شغلی یکی از سطوح 0، A یا B باشد.

** در جدول بالا و جداول دیگر که ذیلاً خواهیم داشت، طبق قوانین اداره مهاجرت کانادا، منظور از همسر در واقع هم می تواند همسر قانونی و شرعی متقاضی بوده و هم شریک حقوقی وی. اما در این مقاله، به دلیل سادگی همان همسر را به کار خواهیم برد.

*** اگر متقاضی یا همسر وی یا شریک حقوقی وی در کانادا بستگانی شامل موارد زیر داشته باشد، به شرط آنکه بالای 18 سال بوده و در کانادا زندگی کنند و همینطور اقامت دائم داشته یا شهروند کانادا باشند، 5 امتیاز برای حضور اقوام در قالب پارامتر انطباق پذیری روی پرونده متقاضی لحاظ خواهد شد. این بستگان عبارتند از:

 • والدین: پدر و مادر متقاضی و همسر
 • پدربزرگ یا مادربزرگ: متقاضی و همسر
 • فرزند: فرزندان متقاضی، فرزندان همسر (از ازدواج دیگر)
 • نوه: نوه متقاضی، نوه همسر، نوه یکی از والدین (برادرزاده یا خواهرزاده بالای 18 سال)
 • برادر یا خواهر: متقاضی و همسر
 • فرزندان پدربزرگ یا مادربزرگ: عمو، عمه، دایی و خاله (متقاضی و همسر)

در جدول ارتباط بین سطح CLB و هر کدام از چهار مهارت موجود در آزمون آیلتس نشان داده می شود:

CLB Level

IELTS Reading

IELTS Writing

IELTS Listening

IELTS Speaking

10

8.0

7.5

8.5

7.5

9

7.0

7.0

8.0

7.0

8

6.5

6.5

7.5

6.5

7

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5.0

5.5

5.5

5.5

5

4.0

5.0

5.0

5.0

4

3.5

4.0

4.5

4.0

                                                            جدول ارتباط بین سطح CLB و مهارت های آزمون انگلیسی IELTS

 

همینطور ارتباط بین سطح CLB و هر کدام از چهار مهارت موجود در آزمون فرانسه TEF به صورت زیر می باشد:

CLB Level

IELTS Reading

IELTS Writing

IELTS Listening

IELTS Speaking

10

263-277

393-415

316-333

393-415

9

248-262

371-392

298-315

372-392

8

233-274

349-371

280-297

349-371

7

206-232

309-348

248-279

309-348

6

181-205

271-308

217-247

271-308

5

150-180

225-270

180-216

225-270

4

121-149

181-224

145-179

181-224

                                                            جدول ارتباط بین سطح CLB و مهارت های آزمون فرانسه TEF پس از اول آوریل 2014

 

CLB Level

IELTS Reading

IELTS Writing

IELTS Listening

IELTS Speaking

10

263-277

393-415

316-333

393-415

9

248-262

371-392

298-315

371-392

8

233-274

349-370

280-297

349-370

7

207-232

310-348

249-279

310-348

6

181-206

271-309

217-247

271-309

5

151-180

226-270

181-216

226-270

4

121-150

181-225

145-180

181-225

                                                             جدول ارتباط بین سطح CLB و مهارت های آزمون فرانسه TEF پیش از اول آوریل 2014

 

امتیازاتی که در بخش زبان خارجه به عنوان زبان اول عنوان شده، مجموع چهار مهارت در آن آزمون می باشد. برای مثال برای CLB 8 که عدد 20 به عنوان امتیاز درج شده، نشان می دهد که چهار مهارت آزمون آیلتس هر کدام 5 امتیاز را کسب کرده اند. اما برای زبان خارجه دوم عدد درج شده، فقط کل امتیاز را نشان می دهد. جدول زیر می تواند در این زمینه بحث امتیازات زبان خارجه را واضح تر بیان کند:

 

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

Total

First Language

9 or above

6

6

6

6

24

8

5

5

5

5

20

7

4

4

4

4

16

Below 7

0

0

0

0

0

Second Language

5 or above (At all 4 skills)

 

 

 

 

4

4 or below (At all 4 skills)

 

 

 

 

0

                                                            جدول ارتباط بین سطح CLB با زبان های خارجه اول و دوم و همینطور ریز امتیازات هر مهارت

 

پس از آنکه متقاضی در مرحله اول، حداقل 67 امتیاز از 100 امتیاز ممکن را کسب کرد، وارد مرحله دوم که مرحله اصلی است، شده و در این مرحله است که IRCC تشخیص می دهد که کدام متقاضی واجد شرایط اخذ اقامت دائم کانادا می باشد. در جدول زیر امتیازاتی که هر پارامتر شامل می شود را آورده ایم:

 

آیتم مورد نظر

شرح آیتم

امتیاز

 

متقاضی مجرد

متقاضی متأهل (خود)

متقاضی متأهل (همسر)

 

 

 

مدرک تحصیلی

دکترا

150

140

10

فوق لیسانس (یا تخصص)

135

126

10

داشتن ۲ مدرک (یکی از مدارک باید حداقل ۳ ساله باشند)

128

119

9

لیسانس (یا مدرک ۳ ساله فنی حرفه ای دانشگاه)

120

112

8

مدرک ۲ ساله فنی حرفه ای دانشگاه

98

91

7

مدرک ۱ ساله فنی حرفه ای دانشگاه

90

84

6

دیپلم

30

28

2

زیر دیپلم

0

0

0

 

 

 

زبان خارجه (زبان اول):

امتیازات به ازاء هر مهارت در آزمون

CLB 10 یا بیشتر

34

32

5

CLB 9

31

29

5

CLB 8

23

22

3

CLB 7

17

16

3

CLB 6

9

8

1

CLB 5

6

6

1

CLB 4

6

6

0

CLB 3 یا کمتر

0

0

0

 

زبان خارجه (زبان دوم):

امتیازات به ازاء هر مهارت در آزمون

CLB 9 یا بیشتر

6

6

0

CLB 7 یا 8

3

3

0

CLB 5 یا 6

1

1

0

CLB 4 یا کمتر

0

0

0

 

 

سابقه کار

بیشتر از 5 سال

80

70

10

4 سال

72

63

9

3 سال

64

56

8

2 سال

53

46

7

1 سال

40

35

5

کمتر از 1 سال

0

0

0

 

 

 

سن

زیر 17 سال

0

0

0

18

99

90

0

19

105

95

0

بین 20 تا 29 سال

110

100

0

30

105

95

0

31

99

90

0

32

94

85

0

33

88

80

0

34

83

75

0

35

77

70

0

36

72

65

0

37

66

60

0

38

61

55

0

39

55

50

0

40

50

45

0

41

39

35

0

42

28

25

0

43

17

15

0

44

6

5

0

45 سال یا بیشتر

0

0

0

پیشنهاد کاری

مشاغل مدیریتی

200

0

بقیه مشاغل

50

0

 

انطباق پذیری

حضور اقوام درجه یک

15

0

حضور قبلی فرد در کانادا

15

0

 

 

 

 

آیتم های اضافی

انتخاب توسط یکی از استان های کانادا بجز استان کبک

600

 

0

مدرک تحصیلی ۳ ساله یا بیشتر در مدارس کانادا (مقطع متوسطه)

30

0

مدرک تحصیلی ۱ یا ۲ ساله در مدارس کانادا (مقطع متوسطه)

15

0

مدرک زبان فرانسوی در سطح NCLC7 یا بیشتر (در ۴مهارت) مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB5 یا بالاتر

 

30

0

مدرک زبان فرانسوی در سطح NCLC7 یا بیشتر (در ۴مهارت) مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB5 یا پایینتر

 

15

0

                                                            جدول آیتم های مورد نیاز در مرحله دوم سیستم Express Entry و امتیاز هر کدام

 

 

 


تهیه و تنظیم:

آیدین تشویقی

کارشناس ارشد مهاجرت و ویزا

شرکت مسافرتی و مهاجرتی افق بال فرشتگان

Tel: +98 (21) 7503 5000

Cell & WhatsApp: +98 (912) 973 6100

Instagram: www.instagram.com/angelflight.ir

Telegram: https://t.me/angelflight

E-mail: info@angelflight.ir

Website: www.angelflight.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.