×

جرایم رانندگی جدید و محکومیت‌های مربوط به مصرف ماری‌جوانا می‌تواند وضعیت مهاجرتی اقامت دائم یا موقت در کانادا را تحت تاثیر قرار دهد.

جرایم جدید رانندگی در کانادا

جرایم جدید رانندگی در کانادا


جرایم رانندگی جدید و محکومیت‌های مربوط به مصرف ماری‌جوانا می‌تواند وضعیت مهاجرتی اقامت دائم یا موقت در کانادا را تحت تاثیر قرار دهد.
کشور کانادا در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۸ استفاده از ماری‌جوانا را برای افراد بزرگسال کاملا قانونی اعلام کرد و همینطور قوانین سرسختی برای رانندگانی که درحالت مستی مصرف الکل یا مواد مخدر، حامل ماری‌جوانا نیز هستند یا مرتکب جرایم مربوط به مصرف ماری‌جوانا می‌شوند تصویب کرد.
بیشتر جرایم مربوط به مصرف ماری‌جوانا مشمول محکومیت ۱۴ ساله خواهند شد.
قوانین جرایم مربوط به مصرف ماری‌جوانا در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۸ اجرایی میشوند و اکثر این جرایم رانندگی نیز به عنوان جرایم جدی درنظر گرفته میشود و شامل محکومیت ۵ تا ۱۰ ساله می‌شود.
این قوانین جدید می‌تواند بر وضعیت مهاجران دائم یا موقت این کشور تاثیر قابل توجهی بگذارد.
در شرایطی که شما مرتکب جرایم رانندگی مربوط به مصرف ماری‌جوانا، خواه داخل کانادا و خواه خارج از کانادا، شوید ممکن است محکوم به پرداخت جریمه یا حبس شده و همینطور پرونده مهاجرتی شما نیز به عنوان مساله غیر قابل بررسی به علت ارتکاب جرایم جدی  تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بنابراین ساکنین دائم ممکن است وضعیت اقامتی خود را از دست داده و ملزم به ترک خاک کانادا شوند.
ساکنین موقت ممکن است نتوانند وارد کانادا شوند یا در کانادا بمانند و درخواست پناهجویان نیز برای ارجاع غیرقابل بررسی اعلام خواهد شد.
این مورد همینطور در حق درخواست ویزا از جمله درخواست اسپانسری خانواده برای ساکنین دائمی و ساکنین کشورهای خارجی نیز تاثیرگذار است.


دریافت ویزای تحصیلی، توریستی و سرمایه‌گذاری در اروپا و کانادا با تیم مجرب افق‌بال‌فرشتگان

02126232819
02175035000
E-Mail: info@angelflight.ir
www.angelflight.ir


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.