×

دعوت نامه در حقیقت نوعی تضمین شخصی از طرف شخص دعوت کننده به کنسولگری می باشد..

دعوت نامه ویزای کانادا

دعوت نامه، یک نامه ی معمولی است با چند شرط کوچک و از طرف کسی است که در کانادا ساکن می باشد و از شما دعوت می کند که به دیدارش بروید.
دعوت نامه در حقیقت نوعی تضمین شخصی از طرف شخص دعوت کننده به کنسولگری می باشد که اعلام می دارد که شما اطلاعات نادرست درباره اهداف خود برای ورود به کانادا ارائه نمی دهید، بیشتر از مدت ویزا در کانادا اقامت نخواهید داشت، پس از مدت اعتبار ویزا کانادا را ترک خواهید کرد و همچنین شخص دعوت کننده در صورت نیاز، از شما حمایت مالی خواهد کرد به عنوان مثال ، میتواند هزینه بلیط هواپیما یا محل اقامت را بپردازد.

دعوت نامه میتواند کمک کند ولی تضمین نمی کند که ویزا صادر میشود. افسران ویزا شما را ارزیابی می كنند كه آیا شرایط قانون مهاجرت کانادا را رعایت خواهید کرد یا خیر.

نوشتن دعوتنامه به معنای این نیست که شما میتوانید بطور قانونی به کانادا مراجعه کنید.

شخص دعوت کننده باید نامه را با حسن نیت بنویسد و حقیقت را بگوید و همینطور هر آنچه در دعوتنامه ذکر شده است باید اجرا شود، در هنگام درخواست ویزا دعوتنامه برای سفارت یا کنسولگری ارسال شود.

بطور کلی دعوتنامه دارای اطلاعات زیر است:

 1.      اطلاعات کامل درخواست کننده ی ویزا
 2.      اطلاعات شخص دعوت کننده

اطلاعات کامل درخواست کننده ی ویزا شامل:

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • اطلاعات تماس شامل تمام آیتم هایی است که میتوان از آن طریق با شما در ارتباط بود.
 • آدرس محل سکونت فعلی و همچنین آدرس دقیق از محل سکونت برای اقامت در کانادا
 • رابطه شما با شخص دعوت کننده: این فرد می تواند دوست، اعضای خانواده و یا شریک تجاری شما باشد اما باید کسی باشد که رابطه نزدیکی با او داشته باشید که بتواند هویت و هدف شما را برای بازدید از کانادا تائید کند.
 •  سفر به کانادا
 • مدت زمان اقامت
 • تاریخ دقیق ورود به خاک کانادا و خروج شخص متقاضی از آن
 • شرح چگونگی پرداخت هزینه ها


اطلاعات شخص دعوت کننده شامل:

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • اطلاعات تماس
 • آدرس دقیق محل سکونت در کانادا
 • فتوکپی از سندی که وضعیت او را در کانادا اثبات می کند ، مانند: شناسنامه کانادایی ، کارت تابعیت کانادا و یا اگر مقیم کانادا هستند و...
 • عنوان شغلی
 • نام و تاریخ تولد اعضای خانواده و وابستگان
 • تعداد افرادی که در خانواده زندگی می کنند (از جمله کسانیکه شخص دعوت کننده از آنها حمایت مالی می کند)

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.