×

در این  متن اجاره خانه در کانادا توضیح داده شده است.

شرایط اجاره خانه در کانادا

اجاره اولیه را می توان آزادانه در همه استان ها مورد مذاکره قرار داد. با این حال ، در کبک ، در صورت افزایش بالاتر از اجاره ای که توسط همان صاحبخانه برای همان آپارتمان در 12 ماه گذشته بیشتر شده است ، می توان درخواست اجاره دادخواست کرد. قبل از افزایش اجاره در کلیه استانها ، باید یک اخطار 3 ماهه یا 90 روزه صادر شود ، به جز در نوا اسکوشیا که در آن 4 ماه زمان لازم است و کبک که در آن اعلامیه به قرارداد بستگی دارد.
افزایش اجاره بها در چهار استان تنظیم می شود که حداکثر افزایش مجاز سالانه تعیین می شود. 
در کبک ، صاحبخانه باید کمترین اجاره بها راجع به ملک در 12 ماه گذشته را به مستاجر بگوید.اگر طرفین در دستیابی به توافق مشکل داشته باشند ، دولت با استناد به اجاره قبلی برای همان آپارتمان ، اجاره را تعمیر می کند. یک مستأجر کانادایی، حدود یک سوم درآمد ماهانه اش را صرف اجاره خانه می کند و تا هر زمان که بخواهد می تواند در آن خانه با پرداخت اجاره بهای مشخص زندگی کند صاحبخانه تا زمانی که مستاجر نخواهد، نمی‌تواند او را از خانه بیرون نماید.اکثر مناطق دارای نرخ تعیین شده نرخ بهره یا نمودار نرخ بهره هستند که مشخص می کند چه مقدار بهره باید پرداخت شود. در بعضی از استان ها ، مقام اجاره ای استان ، نه صاحبخانه ، این سپرده را در اختیار دارد. هنگامی که یک اجاره به پایان رسید ، سپرده اولیه جمع آوری شده به مستاجر بازگردانده می شود و کمتر از کسرهای توافق شده کمتر است. اگر صاحبخانه و مستاجر درباره تخفیف اختلاف نظر داشته باشند ، باید در برابر داور یا قاضی حضور داشته باشند که اختلاف را حل کند. قرارداد نمی تواند توسط صاحبخانه در مدت زمان اجاره نامه معین (معمولاً یک سال) فسخ شود ، به استثنای علت (مثلاً عدم پرداخت اجاره مستاجر ، مستاجر انجام فعالیت غیرقانونی و غیره). خانه های مسکونی کانادا در اکثر استان ها ، صاحبخانه ها و مستاجرها ممکن است در قرارداد اجاره به توافق برسند که اجاره پس از مدت معینی پایان می یابد و مستاجر باید به بیرون حرکت کند. اما این غیر معمول است. تحت اکثر شرایط ، قرارداد اجاره به مدت "ماه به ماه" یا "سال به سال" به طور نامحدود پس از مدت ثابت اولیه برمی گردد. مستأجرین ممکن است موافقت نامه اجاره خود را پس از اعلامیه کتبی به صاحبخانه پایان دهند. اعلامیه باید از قبل تهیه شود و بسته به استان از 1 تا 3 ماه باشد.


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.