×

کدام کشورها بالاترین مالیات را به دولت پرداخت میکنند؟

بیشترین مالیات بر درآمد مربوط به چه کشورهایی است؟

کدام کشورها بالاترین مالیات را به دولت پرداخت میکنند؟

در سال 2019 مردم کشور سوئد با 57.19 درصد بیشترین مالیات را نسبت به سایر نقاط جهان به دولت پرداخت می کنند. این وضعیت به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین OECD از 41.65 درصد است. به طور کلی مالیات بر درآمد در کشورهای شمال اروپا بیشتر است. بیشترین مالیات مربوط به دانمارک ، فنلاند و ایسلند به ترتیب با 55.89 ، 53.75 و 46.24 درصد است.

در انتهای دیگر طیف ، برخی کشورها اصلاً مالیات بر درآمد ندارند. نمونه های مشهور شامل کشورهای نفت خیز مانند عربستان سعودی ، قطر و کویت است که از درآمد نفتی برای تأمین اتباع خود استفاده می کنند. برخی از جزایر کارائیب مانند آنگولا و آنتیگوا و باربودا نیز مالیات درآمدی ندارند.

 


اقامت استرالیا به کمک دوره زبان انگلیسی

مهاجرت به استرالیا.اقامت استرالیا.اسکیل ورکر.تخصص نیروی کاری.ویزای اسکیل ورکر استرالیا.اقامت استرالی...

جشنواره تخفیفات فرشتگان

تخفیف.جشنواره تخفیفات.تخفیف اسفندماه

مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص نیروی کاری

مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص نیروی کاری

مهاجرت پرستار به دانمارک

مهاجرت پرستار به دانمارک

مهاجرت پرستار به نروژ

مهاجرت پرستار به نروژ

مهاجرت پرستار به سوئد

مهاجرت پرستار به سوئد

مهاجرت پرستار به استرالیا

مهاجرت به استرالیا و مزایای مهاجرت پرستار به استرالیا

مهاجرت پرستار به نیوزیلند

مهاجرت به نیوزیلند و مزایای مهاجرت پرستار به نیوزیلند

مهاجرت پرستار به عمان

مهاجرت به عمان و مزایای مهاجرت پرستار به عمان

بورسیه تحصیلی استرالیا

انواع بورسیه تحصیلی در استرالیا