×

همه ساله کانادا از صدها هزار نفر از ساکنان جدید استقبال می کند. آمدن به کانادا به عنوان یک مهاجر یک فرصت جالب و یک چالش بزرگ است.

مدارس شبانه روزی کانادا

برنامه مهاجرت
همه ساله کانادا از صدها هزار نفر از مهاجرین جدید استقبال می کند. آمدن به کانادا به عنوان یک مهاجر یک فرصت جالب و یک چالش بزرگ است.
در حالی که درست است که تشکیل پرونده های مربوط به روند مهاجرت می تواند یک روند نسبتاً ساده و شفاف برای برخی باشد ، اما برای همه اینگونه نیست. با توجه به تجربه ، می توانیم به شما بگوییم که میزان موفقیت تا حد زیادی به نحوه ارائه برنامه به مقامات کانادایی بستگی دارد، به نظر می رسد که یک خطای ساده می تواند موفقیت وهدف و برنامه های شما را در معرض خطر جدی قرار دهد.

مدارس شبانه روزی کانادا شاید یکی از هدفهایتان برای مهاجرت باشد به همین دلیل از بهترین مشاوره ها برای قدم گذاشتن در این راه کمک بگیرید.

سیستم آموزش کانادا یکی از بهترین ها در جهان است. اگر علاقه مند به ثبت نام فرزند خود در یک مدرسه شبانه روزی هستید ، می توانیم در انتخاب و ثبت نام به شما کمک کنیم:

هزینه های مدارس شبانه روزی مستقل کانادا از 45000 دلار کانادا در هر سال که شامل مدرسه ، شهریه ، اتاق و تخت ، باشگاه ها ، و برخی از ورزش ها و فعالیت های خارج از برنامه است شروع می شود و همچنین هزینه های مدارس شبانه روزی از 22000 دلار کانادا که شامل مدرسه ، شهریه ، اتاق و تخت ، و برخی از فعالیت ها و ورزش های خارج از برنامه درسی نیز شامل می شود شروع میشود. شهریه ی مدارس دولتی کانادا برای دانش آموزان بین المللی کوتاه مدت یا بلند مدت از 19000 دلار کانادا در هر سال که شامل مدرسه ، شهریه ، اتاق و تخت است شروع می شود ، و برخی از فعالیت های خارج از برنامه درسی و ورزشی گنجانده شده است).

ما اهمیت انتخاب آموزش درست را برای فرزندانتان درک می کنیم، به همین دلیل است که به خانواده های مراجعه کنندگان کمک می کنیم تا در هنگام انتخاب مدرسه شبانه روزی صحیح برای فرزند خود ، فاکتورهای مهم را در نظر بگیرند.

لیست برخی از مدارس شبانه روزی کانادا

Bishop's College School

The Bishop Strachan School

Balmoral Hall School

Athol Murray College of Notre Dame

Ashbury College

Appleby College

Albert College

Pickering College

Lakefield College School

King's Edgehill School

Havergal College

Concordia High School

Brentwood College School

Branksome Hall

Bishop's College School

The Bishop Strachan School

Balmoral Hall School

Athol Murray College of Notre Dame

Ashbury College

Appleby College

Albert Colleg

Upper Canada College

Trinity College School

Trafalgar Castle School

Stanstead College

St. Michaels University School

St. Margaret's School

St. John's-Ravenscourt School

St. George's School

St. Andrew's College

Shawnigan Lake School

Rothesay Netherwood School

Rosseau Lake College

Ridley College

Queen Margaret's School

Pickering College

Lakefield College School

King's Edgehill School

Havergal College

Concordia High School

Brentwood College School

Branksome Hall


مدارس شبانه روزی کانادا

همه ساله کانادا از صدها هزار نفر از ساکنان جدید استقبال می کند. آمدن به کانادا به عنوان یک مهاجر یک...