×

مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن در اکثر کشورهای  حوزه شینگن شبیه به هم است، فقط در جزئیات کمی متفاوت است...

مدارک مورد نیاز ویزای شینگن


بررسی دقیق و کامل برای تکمیل مدارک ویزای شنگن

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای شینگن هر کشور متفاوت است، ولی به طور کل موارد زیر الزامیست:


فرم اطلاعات: پر کردن فرم درخواست ویزا (دانلود از سایت سفارت)
مدارک شناسایی: اصل پاسپورت با حداقل ۷ماه اعتبار، پاسپورت های قبلی، کپی شناسنامه و کارت ملی، دو قطعه عکس رنگی ۳در۴
مدارک شغلی :

  • شغل آزاد(جواز کسب)
  • صاحب شرکت(روزنامه رسمی، آگهی تاسیس)
  • کارمند(گواهی اشتغال به کار و فیش حقوقی، نامه مرخصی)
  • پزشک(کارت نظام پزشکی)
  • مهندس(فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار یا کارت نظام مهندسی)
  • پرینت سابقه ی بیمه
  • وکلا(پروانه وکالت)
  • بازنشسته ها (حکم بازنشستگی به همراه آخرین فیش حقوقی)
  • دانش آموزان و دانشجویان (نامه اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی)

 مدارک مالی :ترجمه ریز پرینت گردش حساب ۶ ماهه، نامه تمکن مالی، اصل سند ملکی.

دعوت نامه جزو مدارک اصلی محسوب نمیشود ولی بودن آن امتیاز مثبت است.
پرینت رزرو بلیط ، برگه رزرو محل اقامت و بیمه مسافرتی به مدت طول زمان اقامت.

تمام مدارک ذکر شده باید برای ترجمه به دفتر رسمی درالترجمه ارسال شوند(بعضی مدارک نیاز به مهر دادگستری دارد).

نکات :
  پرینت گردش حساب و نامه تمکن را در تاریخ نزدیک به روز ارائه مدارک انجام دهید.
حداقل دوماه قبل از سفربرای گرفتن ویزا اقدام کنید.
 از آژانس های "با تجربه و معتبر" که در بهبود روند پروسه ی دریافت ویزا بسیار موثر هستند حتما کمک بگیرید.
 تمکن مالی با فیش حقوقی و سمت شغلی باید هم تراز باشد و ارائه تمکن مالی زیاد به سفارت همیشه امتیاز مثبت محسوب نمیشود.

افزودن نظر