×

این مقاله در جهت بررسی و رفع مشکلات فنی رایج در پرونده های آنلاین یا کاغذی ویزای کانادا نوشته شده و سعی شده تا لیستی از سوالات متدوالی ...

مشکلات رایج پرونده های کانادا

درصورت بروز مشکل در حین تکمیل پرونده آنلاین خود جهت اخذ ویزای کشور کانادا، چه کنیم؟
در اکثر موارد با متقاضیانی برخورد میکینم که تمایل دارند پرونده خود را شخصا سابمیت کنند ولی با سوالات و مشکلاتی در ابتدای کار یا حین اجرا و بویژه در مرحله نهایی و هنگام چک کردن وضعیت پرونده، برخورد میکنند.
این مقاله در جهت بررسی و رفع مشکلات فنی رایج در پرونده های آنلاین یا کاغذی ویزای کانادا نوشته شده و سعی شده تا لیستی از سوالات متدوالی که در این زمینه ایجاد میشوند را به زبانی ساده پاسخ و گاها بصورت کاملا رایگان برای متقاضیان رفع کند.

لطفا یکی از گزینه های زیررا انتخاب کنید.


1-  کدام یک از انواع ویزا برای من مناسب است؟

2-  تمایل دارم اکانت خود را شخصا ایجاد کنم.

3-  اکانت خود را ساخته ام ولی متوجه برخی سولات داخل  اکانت نمیشوم.

4- در دانلود و تکمیل یا آپلود فرمهای پرونده خود مشکل دارم.

5- نیاز دارم تا یکبار پاسخهای خود را کنترل کنم.

6- پرونده خودرا تکمیل کرده ام ولی مجددا نمیتوانم وارد اکانت خود شوم

7-مدتی هست که منتظر پاسخ پرونده خود هستم ولی خبری دریافت نمیکنم.

8- نیاز دارم بدانم چه مدارکی در پرونده من آپلود شده ؟

9-نیاز دارم علت دقیق ریجکتی پرونده خود را بدانم.


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.