×

در این مقاله به بررسی روشهای مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک پرداخته ایم...

مهاجرت از طریق تخصص در استان کبک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک : یکی از انواع مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت کانادا مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک است استان کبک سالانه مهاجران بسیار زیادی را پذیرش می کند در روش تخصص برای مهاجرت به این استان از سیستم امتیاز بندی استفاده می شود.

امتیاز لازم برای پذیرش عبارت است از :

  •     50 امتیاز افراد مجرد
  •     59 امتیاز افراد متاهل


برای مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک پرونده ها باید دو مرحله زیر را طی کنند :

پرونده متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک ابتدا  به اداره مهاجرت کبک ارسال می شود و پس از تایید برای انجام مراحل  آزمایشات پزشکی، بررسی عدم سوء پیشینه و صدور ویزا متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک به اداره مهاجرت کانادا در بخش فدرال ارسال می گردد.

پارامتر های مختلف امتیاز های مختلفی دارند که این پارامتر ها عبارت اند از :

  •     تحصیلات که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 28 است.
  •     تجربه کاری که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 8 است.
  •     سن که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 16 است.
  •     تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 24 است.
  •     اقامت یا داشتن خانواده در کبک که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 8 است.
  •     مشخصات و ویژگی های همسر که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 16 است.
  •     پیشنهاد کاری  که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 10 است.
  •     تمکن مالی  که حداکثر امتیاز برای متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک 1 است.

امتیاز سابقه کار مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

در بخش نیروی متخصص کبک شما از سابقه کار معتبر که دارای بیمه معتبر باشد امتیاز کسب می کنید. این سابقه کار باید در 5 سال قبل از ارائه پرونده باشد. سابقه کار همزمان باتحصیل نیز باید در 5 سال گذشته باشد.

 Stay and Family in Quebec

داشتن فامیل نیز یکی از گزینه هایی است که باعث امتیاز برای شما می شود البته فامیل و وابستگان حتما باید در استان کبک زندگی کنند مورد دومی که باعث گرفتن امتیاز می شود سابقه حضور شما در این استان است.

 

امتیاز رشته  تحصیلی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

برای امتیازبندی نیروی متخصص کبک، متقاضی باید مدرکی را نشان دهد که مورد نیاز بازار کار کبک است، لذا باید در 5 سال گذشته 1 سال در زمینه مدرک ارائه شده کار کرده باشد.

امتیاز پیشنهاد شغلی مهاجرت به کانادا از طریق تخصص کبک

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.