×

برنامه افراد شاغل به افراد اجازه می دهد تا بطور دائم به عنوان یک فرد شاغل به کانادا مهاجرت کنند...

ویزای خود اشتغالی کانادا

شرایط مهاجرت به عنوان یک فرد برای خود اشتغالی در کانادا

برنامه افراد شاغل به افراد اجازه می دهد تا بطور دائم به عنوان یک فرد شاغل به کانادا مهاجرت کنند.
اگر به این برنامه علاقه دارید ، باید: تجربه مرتبط با فعالیت های فرهنگی یا ورزشی داشته باشید و سهم بسزایی در زندگی فرهنگی یا ورزشی کانادا داشته باشید.

چه کسی می تواند درخواست کند
برای مهاجرت به عنوان یک فرد شاغل ، باید:

 •     تجربه مرتبط در فعالیتهای فرهنگی و هنری دارا باشید.
 •     مایل و قادر به خود اشتغالی در کانادا باشید.
 •     معیارهای انتخاب برنامه را رعایت کنید.
 •     شرایط پزشکی ، امنیتی و شرایط دیگر را رعایت کنید.

تعاریف
تجربه مناسب برای یک فرد شاغل ، به معنای حداقل دو سال تجربه است.

 1. تجربه ی کاری باید در دوره ای باشد که 5 سال قبل از روز درخواست شما شروع شده باشد.
 2. اگر 3 ، 4 یا 5 سال تجربه دارید می توانید امتیاز بیشتری کسب کنید.
 3. 2 دوره یک ساله خود اشتغالی در فعالیتهای فرهنگی ، یا
 4. 2 دوره یک ساله شرکت در سطح جهانی در فعالیت های فرهنگی

معیارهای ارزیابی

 •     تجربه
 •     تحصیلات
 •     سن
 •     توانایی های زبان
 •     سازگاری
 •     بررسی های پزشکی ، امنیتی و سایر موارد مورد نیاز

شما و اعضای خانواده تان باید معاینه پزشکی داشته باشید و گواهی نامه پلیس را دریافت کنید.
شما همچنین باید نشان دهید که پس از ورود به کانادا ، به اندازه کافی پول برای حمایت از خود و خانواده خود دارید.

نحوه درخواست
- شما باید بیومتریک خود را بدهید.
- در اکثر موارد ، اکنون باید پس از درخواست ، اثر انگشت و عکس (بیومتریک) خود را بدهید.
- هزینه درخواست خود را پرداخت کنید.
- درخواست خود را ارسال کنید.
- فرم ها را بدرستی پر و امضا کنید.
این فرم ها شامل کلیه ی اطلاعات ، اسناد ، امضاها ، نتایج آزمون زبان و هزینه هایی که از شما درخواست میشود و در صورت ناقص بودن اطلاعات، بدون پردازش بازگردانده میشود.
بر روی دکمه " Validate " کلیک کنید. اگر آیتم هایی وجود داشته باشد که هنوز هم باید آنها را پر کنید ، به صورت قرمز ترسیم می شوند و در صورت واقعی نبودن اطلاعات درخواست شما رد میشود و ممکن است نتوانید تا 5سال درخواست ورود بدهید و محروم شوید.
در بیشتر موارد ، هزینه های شما شامل:
    هزینه ی پردازش برای برنامه هایی که دارید.
    حق هزینه ی اقامت دائمی (RPRF)
    هزینه ی بیومتریک
    هزینه ی شخص ثالث
نکته: باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.
در بیشتر موارد ، هنگام ارسال درخواست خود باید هزینه بیومتریک بپردازید. در غیر این صورت ممکن است دچار تاخیر شوید. هزینه بیومتریک هزینه جمع آوری اثر انگشت و یک عکس دیجیتال را در بر می گیرد.
پس از پرداخت هزینه بیومتریک با یک برنامه کامل ، نامه ای برای شما ارسال خواهد شد که تأیید میکند که شما باید بیومتریک خود را بدهید و به کجا می توانید بروید. شما باید این نامه را هنگام نمایش بیومتریک خود نشان دهید.
شما باید بیومتریک خود را بصورت حضوری بدهید.
هزینه شخص ثالث :     -امتحانات پزشکی
                                  -گواهی های پلیس
                                 -تست زبان


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.