×

ویزای شینگن سینگل | اخذ ویزای شینگن سینگل | ویزا | اخذ ویزا | ویزای شینگن | شینگن سینگل

ویزای شینگن سینگل | اخذ ویزای شینگن سینگل

اخذ ویزای شینگن سینگل

اخذ ویزای اقامت کوتاه مدت "C" یا اخذ ویزای شینگن سینگل

اخذ ویزای شینگن سینگل اتحادیه اروپا برای مدت کوتاهی صادر میشود و صاحب آن میتواند با توجه به زمان اعتبار ویزا در ناحیه شنگن اقامت داشته باشد. این دوره میتواند به صورت تک ورودی (اخذ ویزای شینگن سینگل)، دو ورودی یا چندین ورودی (اخذ ویزای شینگن مولتی) و بسته به نوع سفر شما باشد. بسته به هدف سفر دسته ی C یا اخذ ویزای شینگن سینگل میتواند شامل این موارد باشد:

  • ویزای شینگن توریستی

  • ویزای شینگن تجاری

  • ویزای شینگن بازدید کننده

اخذ ویزای شینگن سینگل یا ویزای تک ورودی

با اخذ ویزای شینگن سینگل میتوانید تنها یک بار به یک کشور شنگن وارد شوید و تا زمان پایان اعتبار ویزا در آن کشور بمانید. اگر متقاضی اخذ ویزای شینگن سینگل قبل از تاریخ پایان اعتبار ویزا از آن کشور خارج شود مجاز به ورود مجدد به آن کشور نیست چرا که ویزا بعد از آنکه دارنده ی ویزا کشور شنگن را ترک میکند منقضی میشود.

اخذ ویزای دوگانه

با این ویزا میتوانید دو بار در زمان اعتبار ویزا وارد کشور شنگن شوید. اگر دارنده ی ویزا دو بار به کشور وارد شود و دومین بار قبل از پایان تاریخ اعتبار به کشور خود برگردد مجاز به ورود دوباره به کشور شنگن نیست زیرا ویزا بعد از بازگشت دوم به کشور خود منقضی محسوب میشود.

اخذ ویزای شینگن مولتی

این نوع ویزا به صاحب آن اجازه میدهد تا چندین بار به منطقه شنگن وارد و از آن خارج شود. تنها شرایط برای اخذ ویزای شینگن مولتی این است که صاحب ویزا نباید بیش از 90 روز در 6 ماه در منطقه شنگن بماند.

دسته بندی های اخذ ویزای شینگن سینگل بسته به نوع هدف سفر

ویزای شینگن توریستی

ویزای شینگن توریستی یک ویزای مسافرتی اتحادیه اروپا است که اجازه میدهد تا صاحب آن با هدف گردشگری به کشورهای شنگن سفر کند.

اگر میخواهید برای اهداف گردشگری به اروپا سفر کنید نوعی از ویزای شنگن به طور خاص برای این منظور وجود دارد. این نوع ویزا ویزای شینگن توریستی است و توسط یکی از کشورهای شنگن صادر میشود و به شما اجازه میدهد هر یک از کشورهای شنگن را به مدت حداکثر 90 روز به مدت 6 ماه بازدید کنید.

اخذ ویزای شینگن تجاری

اخذ ویزای شینگن تجاری برای تجار و بازرگانانی که برای اهداف تجاری قصد سفر به منطقه شنگن را دارند صادر میشود.

ویزای شینگن تجاری چیست؟

اخذ ویزای شینگن تجاری یک نوع ویزای شنگن است که برای بازرگانان و افرادی که به منطقه شنگن سفر میکنند اختصاص داده شده است و تنها هدف آن تسهیل مسافرت برای افرادی است که کسب و کار تجاری دارند.

دارندگان ویزای شینگن تجاری مجوز دارند به مدت 90 روز از مدت 180 روزه در منطقه شنگن بمانند.

 

ویزای شینگن بازدید کننده

ویزای بازدید کننده شنگن برای کسانی که مایل به بازدید از دوستان و خانواده در اروپا هستند صادر میشود.

ویزای شینگن بازدید کننده چیست؟

یک ویزای شینگن بازدید کننده مجوز اقامت کوتاه مدتی است که برای بازدید از اعضای خانواده یا دوستانی که در منطقه شنگن زندگی میکنند صادر میشود. ویزای شینگن بازدیدکننده این اجازه را میدهد که دارندگان آن در مناطق شنگن به مدت 90 روز از 180 روز را بمانند و در سراسر کشورهای عضو بدون در نظر گرفتن مرزهای داخلی سفر کند.

ویزای شینگن بازدید کننده به شکل یک برچسب به پاسپورت مسافران اعطا میشود. این برچسب به کسانی که در خارج از منطقه شنگن هستند داده میشود و نگهبان مرزی تصمیم نهایی را در مورد اینکه آیا بازدید کننده مجاز به ورود به کشورهای منطقه شنگن است یا خیر را خواهد داد.

افزودن نظر