×

مهاجرین به کشورهای دیگر میتوانند از طریق تحصیلی، سرمایه گذاری، توریستی،اسپانسری، کاری و یا کارآفرینی وارد کشور کانادا شوند...

1- کدام یک از انواع ویزا برای من مناسب است؟

مهاجرین به کشورهای دیگر میتوانند از طریق تحصیلی، سرمایه گذاری، توریستی،اسپانسری، کاری و یا کارآفرینی وارد کشور کانادا شوند. اینکه از کدام یک از مسیرها برای اخذ ویزای کشور کانادا اقدام کنیم، مساله ای نیست که بتوانیم صرفا با مشاهده نتیجه پرونده دوستان و آشنایان یا چند مشاوره، نتیجه گیری کنیم. برای این موضوع فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات، رزومه، بودجه، وضعیتهای اجتماعی و... باید کنترل شوند که قطعا افراد یک خانواده نیز در اکثرموارد باید نسبت به این موضوع محتاط باشند و ریسک ریجکتی درخواست ویزای خود را به راحتی نپذیرند. برای اینکه بدانید کدام یک از انواع ویزا برای شما مناسب است، میتوانید بصورت کاملا رایگان و با تکمیل فرم ارزیابی به پاسخی صحیح و واقعی از سوی مشاورین خبره مجموع ما دست یابید. قطعا انتخاب شما در این مرحله شاید ساده ولی بسیارمهم است چرا که پس از انتخاب نوع ویزای مورد نظر، شما وارد فازهای جدیدی میشوید که به شدت زمان و انرژی بر بوده وهمینطور شما را ملزم به پرداخت هزینه هایی خواهد کرد.

جهت بررسی شرایط خود برای اقامت در اروپا و کانادا، فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.

افزودن نظر