×

مهاجرین به کشورهای دیگر میتوانند از طریق تحصیلی، سرمایه گذاری، توریستی،اسپانسری، کاری و یا کارآفرینی وارد کشور کانادا شوند...

1- کدام یک از انواع ویزا برای من مناسب است؟

مهاجرین به کشورهای دیگر میتوانند از طریق تحصیلی، سرمایه گذاری، توریستی،اسپانسری، کاری و یا کارآفرینی وارد کشور کانادا شوند. اینکه از کدام یک از مسیرها برای اخذ ویزای کشور کانادا اقدام کنیم، مساله ای نیست که بتوانیم صرفا با مشاهده نتیجه پرونده دوستان و آشنایان یا چند مشاوره، نتیجه گیری کنیم. برای این موضوع فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات، رزومه، بودجه، وضعیتهای اجتماعی و... باید کنترل شوند که قطعا افراد یک خانواده نیز در اکثرموارد باید نسبت به این موضوع محتاط باشند و ریسک ریجکتی درخواست ویزای خود را به راحتی نپذیرند. برای اینکه بدانید کدام یک از انواع ویزا برای شما مناسب است، میتوانید بصورت کاملا رایگان و با تکمیل فرم ارزیابی به پاسخی صحیح و واقعی از سوی مشاورین خبره مجموع ما دست یابید. قطعا انتخاب شما در این مرحله شاید ساده ولی بسیارمهم است چرا که پس از انتخاب نوع ویزای مورد نظر، شما وارد فازهای جدیدی میشوید که به شدت زمان و انرژی بر بوده وهمینطور شما را ملزم به پرداخت هزینه هایی خواهد کرد.

جهت بررسی شرایط خود برای اقامت در اروپا و کانادا، فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.


سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

روش های مهاجرت به کانادا

انواع روش هایی که باعث مهاجرت به کانادا می شود، نام برده می شود.

کانادا در یک نگاه

اطلاعات کلی مربوط به کشور کانادا