×

متقاضیانی که نوع ویزای مورد نظر خود را انتخاب و مدارک خود را تهیه کرده اند، گاها به دلیل برخی نگرانی ها از جمله، خیانت دیگران ...

2- تمایل دارم اکانت خود را شخصا ایجاد کنم

متقاضیانی که نوع ویزای مورد نظر خود را انتخاب و مدارک خود را تهیه کرده اند، گاها به دلیل برخی نگرانی ها از جمله، خیانت دیگران در محتوای مدارک ، عدم صیانت از مدارک و اطلاعات، هزینه های بالای وکلا و مجموعه ها، عدم تمایل به افشای اطلاعات شخصی و... مایل هستند تا پرونده فقط تحت نظارت شخصی و حضوری خود سابمیت شود. این متقاضیان میتوانند ضمن هماهنگی با یکی ازهمکاران تیم اجرایی مجموعه به صورت شخصی پرونده خود را تکمیل کنند. برای هماهنگی با اعضای تیم اجرایی تماس بگیرید.

جهت بررسی شرایط خود برای اقامت در اروپا و کانادا، فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.

افزودن نظر