×

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

یکی از متداولترین و مطمئن ترین روش های اخذ اقامت و مهاجرت به کانادا می باشد. در این روش، متقاضی، یک کسب و کار جدید را از نو پایه گذاری می کند. البته شخص متقاضی خود، در کشور مبدأ باید مدیر یک کسب و کار باشد و فقط در زمینه ای که در آن سابقه داشته و مدارک وی نشان می دهد می تواند کارآفرینی داشته باشد، نه در هر زمینه ای. حداقل مبلغ سرمایه گذاری به این روش، 100 هزار دلار کانادا می باشد. این سرمایه باید از محل سود کسب و کار شما و یا دارایی همسر شما و یا ارثیه باشد تا پاکی کسب آن قابل توجیه شود. روال کار به این ترتیب است که ابتدا متقاضی یک Business Plan یا یک طرح توجیحی ارائه می کند. هر طرحی که امتیاز بیشتری کسب کرد (معیارهای امتیازبندی در سایت رسمی هر استان موجود است)، زودتر به مصاحبه حضوری دعوت می شود. در صورتیکه پرونده متقاضی در مصاحبه ها و دفاعیات اولیه برنده شود، یک ویزای 2 ساله به او و خانواده او داده می شود. پس از ورود به کانادا، کسب و کار جدید را راه اندازی کرده و با برآورده کردن شرایط زیر به متقاضی و خانواده قانونی او اقامت دائم کانادا اعطا می گردد. این شرایط به شرح زیر می باشند:

  • در طول این مدت باید حداقل یک نفر مقیم استان مربوطه را به استخدام خود درآورد.
  • مبلغ حداقل 100 هزار دلار کانادا در کسب و کار مربوطه هزینه شده باشد (سود و زیان کسب و کار، اهمیتی ندارد فقط باید مبلغ مربوطه وارد کسب و کار گردد).

داشتن اطلاعات کافی در ارتباط با کسبی که قرار است راه اندازی شود، اطلاعات مربوط به شهر و استان و شرایط کاری و قوانین منحصربفرد آن استان، اطلاعات مربوط به رقبا، همگی بر روی افسر پرونده و نحوه تصمیم گیری او تأثیر بسزایی خواهد داشت. پارامتر دیگری که روی سنجش و نظر افسر پرونده مؤثر است، میزان تسلط متقاضی به زبان انگلیسی یا فرانسه می باشد. با وجود آنکه داشتن مدرک زبان یا دانش زبان در پرونده مربوط به کارآفرینی اجباری نیست، اما به طور قطع نقش عمده ای در قبولی در مصاحبه ایفا می کند. افسر پرونده با بررسی دانش زبانی متقاضی، کارآمدی او را برای مدیریت بهتر کسب و کار خواهد سنجید.

از آنجایی که یک پرونده با شرایط مشابه می تواند در استان های مختلف، امتیازات مختلفی داشته باشد، انتخاب استان مناسب، یکی از مراحل مهم برای پیروزی در پرونده می باشد. برای مثال، شهر تورنتو در استان انتاریو با حداقل سرمایه گذاری 600 هزار دلار کانادا، گران ترین شهر و استان برای کارآفرینی و شهر هالیفکس در استان نووااسکوشا با حداقل سرمایه گذاری 150 هزار دلار کانادا، ارزان ترین شهر و استان در این روش محسوب می شوند. این روش در استان های انتاریو، ساسکاچوان، کبک، بریتیش کلمبیا، نیوبرانزویک و نووااسکوشا اجرا می شود.

 


 

Mr. Aidin Tashvighi

Manager of Admission, Visa & Immigration

Angels Wing Horizon Co. LTD

+98 (21) 750 35000

+98 (912) 973 6100

+98 (912) 973 6100

https://t.me/angelflight

# angelflight.ir

info@angelflight.ir

www.angelflight.ir

 

 

 

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.