×

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

به این برنامه Provincial Nominee Program (PNP) گفته می شود. در این برنامه، متقاضی جهت سرمایه گذاری در کانادا و دریافت اقامت آنی خود و خانواده خود، به مبلغ 2 میلیون دلار کانادا سرمایه (که از راه صحیح کسب شده است)، که می تواند به صورت حساب بانکی، سند تک برگ قطعی ملک، صندوق بازنشستگی، سهام و ... می باشد، نیاز دارد. این مبلغ می تواند از سرمایه خود متقاضی یا به همراه سرمایه همسر قانونی متقاضی باشد. از این عدد، مبلغ یک میلیون و دویست هزار دلار کانادا در یک دوره 5 ساله در یکی از شرکت های سرمایه گذاری مورد تأیید اداره مهاجرت کانادا سپرده گذاری می شود که پس از پایان این دوره، بدون سود در فاصله حدود یک ماه به صاحب سرمایه برمی گردد. این برنامه در واقع هیچ ریسکی نداشته و دولت کانادا پس از دادن اقامت دائم به متقاضی از بدو ورود، سرمایه گذاری وی را ضمانت می کند. البته می تواند معادل سود همین مبلغ را با توجه به نرخ بهره روز (که حدود 350 هزار دلار کانادا می شود)، به حساب آن شرکت واریز کند.

متقاضیان این برنامه باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • داشتن مبلغ 2 میلیون دلار کانادا
  • حداقل 2 سال تجربه مدیریتی در 5 سال گذشته یا حداقل 2 سال سابقه در مشاغل خاص اعم از: پزشک، جراح، داروساز، سهامداری بیمارستان، مهندس، کاسب معتبر دارای پروانه کسب، وکیل دادگستری دارای پرونده رسمی وکالت، مدیر ارشد شرکت دولتی یا خصوصی، سهامدار یا عضو هیأت مدیره و ...
  • عدم سوء پیشینه یا عدم وجود مشکل در بررسی های پزشکی
  • داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل B2 که البته الزامی نیست اما در صورت وجود، پرونده متقاضی در اولویت قرار می گیرد.

این برنامه در حال حاضر فقط در استان کبک اجرا می شود و برای هر متقاضی فقط یک پرونده تنظیم شده به مونترال ارسال می شود. اگر متقاضی بخواهد از توانایی زبان ترجیحاً فرانسه خود استفاده کند باید حداقل B2 خود را به همراه پرونده ارسال کند.

 


 

Mr. Aidin Tashvighi

Manager of Admission, Visa & Immigration

Angels Wing Horizon Co. LTD

+98 (21) 750 35000

+98 (912) 973 6100

+98 (912) 973 6100

https://t.me/angelflight

# angelflight.ir

info@angelflight.ir

www.angelflight.ir

 

 

 

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.