×

تمامی درخواستهای درخواست ویزای کشورهای اروپایی یا امریکایی، الزاما با فرمهایی باید تکمیل شوند...

4- در دانلود و تکمیل یا آپلود فرمهای پرونده خود مشکل دارم

تمامی درخواستهای درخواست ویزای کشورهای اروپایی یا امریکایی، الزاما با فرمهایی باید تکمیل شوند.
فرمهایی که در پرونده های مهاجرتی کانادا تکمیل میشوند، کاملا هوشمند هستند و تنها با نرم افزارADOBE ACROBAT READER قابل مشاهده هستند به همین دلیل گاها ممکن است فرمی که تکمیل کرده اید را خالی ببینید.
در تکمیل اطلاعات شدیدا حساس باشید و به دستور هر فرم توجه کنید.توصیه میکینم در یک جلسه حضوری موارد را با دوستان اجرایی مجموعه ما کنترل کنید تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

جهت بررسی شرایط خود برای اقامت در اروپا و کانادا، فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.

افزودن نظر