×

متاسفانه در اکثر مواقع به دلیل فراموشی یا بی احتیاطی اکانت خود را غیرفعال یا قفل میکنید..

6- پرونده خودرا تکمیل کرده ام ولی مجددا نمیتوانم وارد اکانت خود شوم

متاسفانه در اکثر مواقع به دلیل فراموشی یا بی احتیاطی اکانت خود را غیرفعال یا قفل میکنید. در این شرایط از ورود مجدد و مکررخودداری کنید.
کافیست ایمیلی به مجموعه ما ارسال کنید تا بصورت رایگان مشکل شما را حل کنیم.

E-Mail: info@angelflight.ir

افزودن نظر