×

دلایلی که برای پرونده های مردود در اداره مهاجرت کشور کانادا ثبت میشوند، غیر از نامه ای هست که به دست متقاضیان میرسد.

9-نیاز دارم علت دقیق ریجکتی پرونده خود را بدانم.

برخلاف تصور عموم، دلایلی که برای پرونده های مردود در اداره مهاجرت کشور کانادا ثبت میشوند، غیر از نامه ای هست که به دست متقاضیان میرسد. تمامی آفیسرهای اداره مهاجرت کشور کانادا موظف هستند تا دلایل منطقی و موجهی را برای رد پرونده به اداره مهاجرت ارائه کنند و تمام وکلای اداره مهاجرت میتوانند در صورت نیاز به این آرشیو دسترسی داشته باشند تا علل واقعی رد پرونده را کنترل کنند که در اکثر مواقع حقایق جالبی نیز در مورد پرونده ها مشخص میشوند.
 بنابراین توجیهاتی مانند اینکه آفیسر از شما خوشش نیاید یا حال خوبی نداشته باشد و... به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و انتظار میرود تا متقاضیان عزیز به این جملات توجهی نکنند.ضمن اینکه پاسخ اداره مهاجرت نسبت به درخواست ویزا کاملا قطعی میباشد، انتظار میروند نسبت به پاسخ منفی واکنش منطقی داشته و با بررسی نقاط ضعف پرونده خود، نسبت به رفع آن اقدام کنید.
درصورتی که پاسخ منفی از اداره مهاجرت دریافت کرده اید و مایل هستید تا علل واقعی پاسخ را بدانید و یا آن را رفع کنید، پیامی با همین محتوا و همراه با نامه ریجکتی و انگشت نگاری و شماره تماس خود برای ما ارسال کنید.

Email: info@angelflight.ir


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.